Om Westby Whiskysällskap

WWS_mini_bbWestby Whiskysällskap är en ideell sammanslutning vars syfte är att öka intresset för och kunskapen om whisky. Westby Whiskysällskaps mål är att främja whiskykulturen, öka intresset för whisky och hålla regelbundna whiskyprovningar.

Sällskapet bildades lördagen den 20 april 2013 och har sitt säte i Helsingborg. Westby Whiskysällskap är medlem i Svenska Whiskyförbundet.

Medlemskap
Westby Whiskysällskap är slutet, vilket innebär att en person endast kan bli medlem på rekommendation av en annan medlem och efter att styrelsen beviljat personen medlemskap.

Namnet
Väsby socken ligger norr om Hälsingborg, omkring Höganäs vid Kattegatt och Öresund. Socknen är en odlad slättbygd och ingick i Luggude härad och är sedan 1971 en del av Höganäs kommun. Socknen har medeltida ursprung. I slutet av 1500-talet utbröts Vikens socken. 1852/1854 utbröts Höganäs bruksförsamling. I kommunalt hänseende kom bruksförsamlingens område i vissa ärenden att utgöra egen kommun, delvis skild från Väsby socken. Vid kommunreformen 1862 övergick socknens ansvar för de kyrkliga frågorna till Väsby församling och för de borgerliga frågorna bildades Väsby landskommun. 1890 inrättades municipalsamhället Höganäs fiskeläge som utökades 1908 och då namnändrades till Höganäs municipalsamhälle som 1936 ombildades till Höganäs stad. Väsby landskommun inkorporerade 1952 Vikens landskommun och uppgick 1967 i Höganäs stad som 1971 ombildades till Höganäs kommun. Socknen har tillhört län, fögderier, tingslag och domsagor. Ett 20-tal boplatser från stenåldern är funna. Dessutom finns här en rest av en gravhög och en sten med sliprännor.

Eftersom flera av personerna som bildade whiskysällskapet kommer från Väsby eller har annan anknytning dit valde man namnet Westby. Westby var nämligen 1315 namnet på Väsby och kommer från kyrkbyn. Efterleden innehåller by, ’gård; by’. Förleden innehåller västra och syftar på att denna ligger väster om den äldre byn Görslöv, strax utanför Jonstorp.

Styrelsen
Westby Whiskysällskaps styrelse 2020:

Ordförande, tillika sekreterare Björn Söder
Kassör Magnus Nilsson
Ledamot Jimmy Johansson
Ledamot Björn Lindahl
Ledamot Martin Åkerlöf
Suppleant: Conny Holst

Valberedning
Valberedare: Tobias Florén

Revision
Revisor: Gisela Exler

Stadgar
Sällskapets stadgar finns här: Stadgar för WWS

 

WWS_wb