Årsmöte 2020

Lördagen den 7 mars kommer årsmöte 2020 att hållas hemma hos Tobbe. Kallelse och handlingar skickas ut under helgen. Väl mött!