Årsmöte 2018

Lördagen den 10 februari kommer årsmöte 2018 att hållas hemma hos Tobias. Kallelse och handlingar är utskickade. Väl mött!