Årsmöte 2017

Lördagen den 18 februari kommer årsmöte 2017 att hållas hemma hos Magnus. Kallelse och handlingar är utskickade. Väl mött!